Afspraak maken

Afspraak maken

Ons spreekuur

Er is dagelijks spreekuur, zowel in de ochtend als de middag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken, dit geldt voor het spreekuur van de huisartsen, de praktijkondersteuners en de doktersassistentes. U kunt telefonisch een afspraak maken, de praktijk hiervoor bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en 12:00 uur.
Tijdens vakantieperiodes of bij langdurige afwezigheid van een van de artsen, kan het voorkomen dat in de praktijk een waarnemend huisarts werkzaam is.
Uiteraard bent u vrij in de keuze van een arts, dit hoeft niet steeds dezelfde te zijn. Bij afwezigheid van de arts van uw voorkeur kunt u een afspraak maken met een van de andere aanwezige artsen, indien nodig dezelfde dag. Of u kunt wachten tot de arts van uw voorkeur weer aanwezig is.
Wij werken in de praktijk met een geautomatiseerd medisch dossier. Dit houdt in dat zo nodig elke arts binnen de praktijk uw actuele medische situatie en voorgeschiedenis kan raadplegen. Natuurlijk heeft het wel de voorkeur om met hetzelfde medische probleem bij dezelfde arts terug te komen.

Triage

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw bezoek en zo nodig enkele vragen stellen over uw klacht. We noemen dit triage. Dat is nodig om zo goed mogelijk in te schatten op welke termijn iemand langs moet komen en hoeveel tijd daarvoor op het spreekuur gereserveerd moet worden. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd nodig?

De huisarts heeft met een reguliere afspraak op het spreekuur 10 minuten tijd voor u. Heeft u meerdere klachten of vragen, of behoefte aan meer tijd? Geef het aan bij de assistente tijdens het maken van de afspraak.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, samen met de huisarts, of en wanneer er een huisbezoek afgelegd wordt. Het is goed te weten dat een bezoek aan de praktijk altijd meer mogelijkheden biedt voor onderzoek en behandeling. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Niet nakomen van een afspraak

Het is vervelend als een patient niet op het spreekuur verschijnt. Indien u zonder opgave van reden niet op de geplande afspraak verschijnt, worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Een bedrag van 12.50 of 25.00, afhankelijke van de duur van de geplande afspraak, dit zijn de kosten van het consult met administratiekosten. U krijgt hiervoor een nota thuis gestuurd. Deze rekening kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.