U telt mee!

25 april 2024

Posted in praktijknieuws
25 april 2024

Posted in praktijknieuws
12 december 2023

Per januari 2024 starten wij in huisartsenpraktijk Ottengraf met een ‘kleine kwalen’ spreekuur.

Wij hopen met dit spreekuur onze patiënten sneller te kunnen helpen.

Hierdoor zal er minder wachttijd zijn voor afspraken op het standaard spreekuur.

Graag horen wij van u vindt wat u van dit spreekuur.

In eerste instantie betreft dit een proef van 2 maanden. Hierna zal worden bekeken of het meerwaarde heeft om dit spreekuur voort te zetten.

 

 

Wat is een kleine kwalen spreekuur?

Zoals de naam al aangeeft kunt u met ‘kleine kwalen’ op dit spreekuur terecht. Dit zijn kleine/korte klachten. Verderop leggen we uit aan welke klachten u wél en niet kunt denken.

Er is steeds één (huis)arts die het ‘kleine kwalen’ verzorgt. Dit kan een andere arts zijn dan uw vaste huisarts.

U kunt dus niet kiezen voor een bepaalde arts.

Naast dit ‘kleine kwalen’ spreekuur kunt u bij de andere huisartsen terecht voor het standaard spreekuur.

 

Wanneer?

Het ‘kleine kwalen’ spreekuur is iedere werkdag tussen 8.00 en 9.00 uur. U kunt hiervoor zelf een afspraak maken via MijnGezondheid.net (MGn). Een alternatief is dat u zich aanmeldt bij de balie. In dit laatste geval kunnen wij u niet garanderen dat u altijd gezien wordt. Mocht dit zo zijn dan gaat de assistente met u opzoek naar een alternatief.

 

Hoe werkt het kleine kwalen spreekuur?

U wordt door de (huis)arts binnen geroepen wanneer u aan de beurt bent. Bij binnenkomst kunt u plaatst nemen in de wachtkamer. U hoeft zich niet te melden bij de balie. Voor uw afspraak wordt maximaal 10 minuten ingepland. Vaak zal de (huis)arts daarom meteen starten met het lichamelijk onderzoek. Het ‘kleine kwalen’ spreekuur zal sneller verlopen dan u misschien gewend bent.

 

Waarvoor is het kleine kwalen spreekuur bedoeld?

Dit spreekuur is bedoeld voor eenvoudige, korte vragen of klachten, die in maximaal 10 minuten besproken en bekeken kunnen worden. Per consult kunt u één vraag of klacht bespreken. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden. Als blijkt dat een klacht meer tijd nodig heeft, dan wordt gevraagd om hiervoor een nieuwe afspraak op het standaard spreekuur in te plannen.

 

Welke klachten wél?

U kunt dus terecht met kleine/korte klachten, zoals:

Oorpijn

Kort (<2 weken) bestaande hoestklachten

Keelpijn

Verkoudheid

Kleine blessures

Huiduitslag (krentenbaard, voetschimmel, eczeem)

Oogontsteking

 

Welke klachten niet?

U kunt niet terecht wanneer:

U meerdere klachten heeft

Als de klachten langdurig bestaan (>2 weken)

Bij psychische klachten

Bij klachten als buikpijn, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid.

 

Vragen?

Heeft u nog vragen over het ‘kleine kwalen’ spreekuur? Neem telefonisch contact met ons op via 070 327 3532, of vraag het aan een van de medewerkers achter de balie.

Posted in praktijknieuws
17 november 2023

Op 30 november 2023 zal de laatste werkdag zijn van Marie-Louise na 12,5 jaar prettige samenwerking bij Huisartsenpraktijk Ottengraf.

Terugkijken op deze periode is niet simpelweg samen te vatten. Wat is het toch snel gegaan!

Geniet van je pensioen en ontzettend bedankt voor de goede werktijd samen.

 

Mocht u afscheid van Marie-Louise willen nemen, haar werkdagen zijn dinsdag en donderdag.

Posted in praktijknieuws
26 april 2021

Van uw huisarts- Wanneer word ik gevaccineerd?

De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest over het huidige vaccinatiebeleid. Het aantal coronabesmettingen neemt toe – zo ook in Leidschendam – en daarmee de behoefte om snel gevaccineerd te worden. Ook wij merken deze onrust in de huisartsenpraktijk. Gezien alle onduidelijkheid hebben wij een aantal vragen op een rijtje gezet:

Wanneer word ik gevaccineerd?

Verreweg de meest voorkomende vraag die wij dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor ons is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Kan ik zelf kiezen waarmee ik gevaccineerd wil worden?

Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca.

Als ik niet gevaccineerd wil worden met AstraZeneca, kan ik dan op een later moment in aanmerking komen voor een vaccinatie met een ander vaccin?

Afzien van een vaccinatie is een ieders vrije keuze. Momenteel zijn er geen andere vaccins in de huisartsenpraktijk beschikbaar. Bij het afzien van een vaccinatie op het moment dat uw doelgroep aan de beurt is komt u onderaan de lijst terecht. Wij hebben er geen zicht op wanneer u dan weer aan de beurt bent en met welk vaccin u op een later moment gevaccineerd zal gaan worden. Het kan voorkomen dat met een latere ronde u nogmaals hetzelfde vaccin aangeboden krijgt. De huisarts kan hierin helaas niet voor u bemiddelen.

Kan ik mij aanmelden om op een reservelijst te komen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden om op een reservelijst te komen. Vanuit de overheid hebben wij strikte richtlijnen gekregen hoe om te gaan met spillage. Per prikronde wordt er vooraf een reservelijst opgesteld met patiënten uit de leeftijdscategorie die als eerstvolgende groep aan de beurt is. Wij benaderen hiervoor zelf de patiënten. Wij vragen u dan ook om niet de praktijk hierover te benaderen.

Ik ben onder de 60 jaar maar zou wel graag gevaccineerd willen worden met AstraZeneca, kan ik dan wel terecht?

Nee, vanuit de overheid is besloten dat er niet onder de 60 jaar gevaccineerd mag worden met AstraZeneca. Helaas hebben ook wij ons te houden aan deze maatregel.

Ik wil graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder gevaccineerd worden dan dat mijn doelgroep aan de beurt is. Kan mijn huisarts dat voor mij regelen?

De praktijk wordt dagelijks benaderd door mensen die graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder in aanmerking zouden willen komen voor een coronavaccinatie, een zeer begrijpelijke en vaak zeer invoelbare vraag. Ook in de media en via andere kanalen wordt regelmatig gesuggereerd dat de huisarts daarin voor u zou kunnen bemiddelen. Hoe graag wij dit ook zouden willen, zoals de situatie er nu voorstaat kunnen wij daarin helaas op dit moment niets voor u betekenen. Ook voor ons is dit een geval van onmacht, geen onwil. We vragen u dan ook vriendelijk om hierover geen contact op te nemen met de praktijk. Op het moment dat de overheid gaandeweg besluit dat bepaalde groepen om medische redenen wel eerder in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, dan zullen wij die patiënten zelf benaderen.

Wij realiseren ons terdege dat er veel onduidelijkheid en onrust blijft bestaan rondom de hele vaccinatiestrategie. Net als voor u, is het ook voor ons elke dag weer een verrassing wat het beleid die dag zal zijn. Alle last minute aanpassingen vergen ook van ons en onze medewerkers ongelooflijk veel geduld en flexibiliteit. Wij doen ons uiterste best om u zo gezond mogelijk te houden en ons deel van de vaccinatiestrategie zo goed mogelijk in te richten. Tegelijkertijd zien we dat door de toegenomen telefoonbelasting de reguliere zorg in het gedrang dreigt te komen en de wachttijden aan de telefoon aanzienlijk stijgen. Wij verzoeken u allen dan ook vriendelijk om eerst de daarvoor bestemde kanalen (zie onder) te raadplegen bij vaccinatie-gerelateerde vragen, alvorens u contact zoekt met de praktijk. Dit zodat wij de reguliere en spoedeisende zorg kunnen blijven leveren.

Voor informatie: 0800-1351 of www.coronavaccinatie.nl

Posted in praktijknieuws
5 februari 2021

De GGD heeft ons laten weten dat de leeftijdsgroep 80-85 jaar per direct gevaccineerd kan worden ivm het vergroten van de vaccinatie capaciteit. Zij kunnen met hun BSN-nummer een afspraak maken via 0800-7070. Dit nummer is bereikbaar van 08.00 – 20.00 uur, 7 dagen per week. Ze hoeven dus niet te wachten op een uitnodiging.

Posted in praktijknieuws
18 februari 2019

Waar kunnen kinderen die nu niet door de jeugdgezondheidszorg gevaccineerd worden terecht voor vaccinatie?

  • Kinderen die in 2019 14 maanden of 14 jaar worden, worden in 2019 door de jeugdgezondheidszorg uitgenodigd.
  • Jongeren geboren tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 worden eveneens in 2019 uitgenodigd voor vaccinatie.
  • Kinderen in andere leeftijdsgroepen dan hierboven vermeld, krijgen op dit moment geen uitnodiging voor vaccinatie. Deze kinderen lopen heel weinig risico op de ziekte.Als ouders hun kind toch willen laten vaccineren, is de huisarts degene om dit mee te bespreken.De vaccinatie is dan niet gratis. Het vaccin moet meestal zelf betaald worden, afhankelijk van zorgverzekeraar en eigen zorgpakket. Het vaccin kost via de apotheek ongeveer 60 euro.Het laten zetten bij de huisarts kost 5 euro p.p.  Is het vaccin voldoende beschikbaar voor huisarts?De beschikbaarheid van het vaccin op de vrije markt is momenteel erg wisselend, waardoor het op sommige momenten niet verkrijgbaar is via de apotheek.Voor meer informatie kunt u kijken naarhttps://rijksvaccinatieprogramma.nl

Posted in praktijknieuws