Praktijkondersteuning (POH)

Praktijkondersteuner (POH) Somatiek

Onze POH’s zijn gespecialiseerd in onder andere de begeleiding van chronisch zieken. Zij begeleiden patiënten met diabetes mellitus (suikerziekte), astma of COPD en patiënten met hart- en vaatziekten of het risico hierop. Indien u bekend bent met bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, een hoog cholesterol of indien u in het verleden een infarct hebt gehad, dan wordt u jaarlijks opgeroepen voor het CVRM (Cardio Vasculair Risico Management) spreekuur. Daarnaast is de POH ook betrokken bij de zorg voor de oudere patiënten.

Praktijkondersteuner (POH) GGZ

De POH GGZ en de huisarts werken samen bij het behandelen en begeleiden van mensen met psychische en (psycho)sociale klachten. De POH GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg en/of het maatschappelijke werk. U kunt over het algemeen snel in contact komen met de POH GGZ. Door kennis van en ervaring op het terrein van psychische en (psycho)sociale klachten kan de POH GGZ met u een goede inventarisatie van uw klachten en problemen maken. In bepaalde gevallen is een kortdurende behandeling van, of ondersteuning bij deze klachten binnen de huisartsenpraktijk mogelijk. In andere gevallen wordt gekeken hoe en waar de klachten elders het beste opgepakt kunnen worden. U kunt met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH GGZ voor u zinvol kan zijn. Als dat het geval is, wordt een eerste gesprek met de POH GGZ gepland. Na het eerste gesprek zal de POH GGZ u en uw huisarts adviseren over een vervolgtraject. Aan de gesprekken met de POH GGZ zijn voor u geen kosten verbonden. Bij te laat afzeggen van de afspraak of niet verschijnen op de afspraak zonder deze te hebben afgezegd zijn wij wel genoodzaakt de gemaakte kosten aan u door te berekenen, omdat dit niet door uw zorgverzekering wordt vergoed. Deze kosten bedragen 25.00 (consult en administratiekosten).