Van uw huisarts- Wanneer word ik gevaccineerd?

26 april 2021

Van uw huisarts- Wanneer word ik gevaccineerd?

De afgelopen weken is er in de media veel onrust geweest over het huidige vaccinatiebeleid. Het aantal coronabesmettingen neemt toe – zo ook in Leidschendam – en daarmee de behoefte om snel gevaccineerd te worden. Ook wij merken deze onrust in de huisartsenpraktijk. Gezien alle onduidelijkheid hebben wij een aantal vragen op een rijtje gezet:

Wanneer word ik gevaccineerd?

Verreweg de meest voorkomende vraag die wij dagelijks krijgen is “wanneer word ik gevaccineerd?“. Ook voor ons is deze vraag soms moeilijk te beantwoorden. Op de website van de Rijksoverheid onder het kopje ‘Volgorde vaccinatie voor mensen die niet in de zorg werken’ vindt u een keurige tabel met de huidige stand van zaken. Er staat vermeld om welke leeftijdsgroep het gaat, welk vaccin er vermoedelijk gegeven zal gaan worden en wie dit vaccin zal gaan prikken. Dit schema kan wijzigen naar gelang de beschikbaarheid van de verschillende vaccins.

Kan ik zelf kiezen waarmee ik gevaccineerd wil worden?

Nee, op dit moment kunt u niet kiezen waarmee u gevaccineerd wil worden. Door de huisartsen wordt op dit moment uitsluitend gevaccineerd met AstraZeneca.

Als ik niet gevaccineerd wil worden met AstraZeneca, kan ik dan op een later moment in aanmerking komen voor een vaccinatie met een ander vaccin?

Afzien van een vaccinatie is een ieders vrije keuze. Momenteel zijn er geen andere vaccins in de huisartsenpraktijk beschikbaar. Bij het afzien van een vaccinatie op het moment dat uw doelgroep aan de beurt is komt u onderaan de lijst terecht. Wij hebben er geen zicht op wanneer u dan weer aan de beurt bent en met welk vaccin u op een later moment gevaccineerd zal gaan worden. Het kan voorkomen dat met een latere ronde u nogmaals hetzelfde vaccin aangeboden krijgt. De huisarts kan hierin helaas niet voor u bemiddelen.

Kan ik mij aanmelden om op een reservelijst te komen?

Nee. Op dit moment is het niet mogelijk om u aan te melden om op een reservelijst te komen. Vanuit de overheid hebben wij strikte richtlijnen gekregen hoe om te gaan met spillage. Per prikronde wordt er vooraf een reservelijst opgesteld met patiënten uit de leeftijdscategorie die als eerstvolgende groep aan de beurt is. Wij benaderen hiervoor zelf de patiënten. Wij vragen u dan ook om niet de praktijk hierover te benaderen.

Ik ben onder de 60 jaar maar zou wel graag gevaccineerd willen worden met AstraZeneca, kan ik dan wel terecht?

Nee, vanuit de overheid is besloten dat er niet onder de 60 jaar gevaccineerd mag worden met AstraZeneca. Helaas hebben ook wij ons te houden aan deze maatregel.

Ik wil graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder gevaccineerd worden dan dat mijn doelgroep aan de beurt is. Kan mijn huisarts dat voor mij regelen?

De praktijk wordt dagelijks benaderd door mensen die graag vanwege persoonlijke omstandigheden eerder in aanmerking zouden willen komen voor een coronavaccinatie, een zeer begrijpelijke en vaak zeer invoelbare vraag. Ook in de media en via andere kanalen wordt regelmatig gesuggereerd dat de huisarts daarin voor u zou kunnen bemiddelen. Hoe graag wij dit ook zouden willen, zoals de situatie er nu voorstaat kunnen wij daarin helaas op dit moment niets voor u betekenen. Ook voor ons is dit een geval van onmacht, geen onwil. We vragen u dan ook vriendelijk om hierover geen contact op te nemen met de praktijk. Op het moment dat de overheid gaandeweg besluit dat bepaalde groepen om medische redenen wel eerder in aanmerking zouden komen voor een vaccinatie, dan zullen wij die patiënten zelf benaderen.

Wij realiseren ons terdege dat er veel onduidelijkheid en onrust blijft bestaan rondom de hele vaccinatiestrategie. Net als voor u, is het ook voor ons elke dag weer een verrassing wat het beleid die dag zal zijn. Alle last minute aanpassingen vergen ook van ons en onze medewerkers ongelooflijk veel geduld en flexibiliteit. Wij doen ons uiterste best om u zo gezond mogelijk te houden en ons deel van de vaccinatiestrategie zo goed mogelijk in te richten. Tegelijkertijd zien we dat door de toegenomen telefoonbelasting de reguliere zorg in het gedrang dreigt te komen en de wachttijden aan de telefoon aanzienlijk stijgen. Wij verzoeken u allen dan ook vriendelijk om eerst de daarvoor bestemde kanalen (zie onder) te raadplegen bij vaccinatie-gerelateerde vragen, alvorens u contact zoekt met de praktijk. Dit zodat wij de reguliere en spoedeisende zorg kunnen blijven leveren.

Voor informatie: 0800-1351 of www.coronavaccinatie.nl

Posted in praktijknieuws