Wegblijftarief

Invoering wegblijftarief

Wij verzoeken u vriendelijk om afspraken die u niet wilt laten doorgaan, van tevoren af te zeggen. Wij merken dat het steeds vaker voorkomt dat mensen niet op een gemaakte afspraak verschijnen bij de huisarts, assistente of praktijkondersteuner. Met ingang van 26 maart gaan wij een ‘wegblijf’ tarief invoeren.

Waarom een ‘wegblijftarief’?

Vanzelfsprekend kan het gebeuren dat u niet op een gemaakte afspraak kunt komen. Als u ons dit tijdig laat weten, is dat ook helemaal geen probleem.

Het gebeurt echter dat patiënten zonder bericht wegblijven van hun afspraak in onze praktijk. Medepatiënten moeten hierdoor onnodig lang wachten of kunnen geen afspraak krijgen. Om daar wat aan te doen, hanteren wij naar landelijke richtlijnen het zogeheten wegblijftarief.

Wat is het wegblijftarief?

Het wegblijftarief wordt in rekening gebracht bij patiënten die zonder tijdig afzeggen niet op hun afspraak verschijnen bij de huisarts of praktijkondersteuner. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. U krijgt een nota van de huisarts thuisgestuurd die u binnen 30 dagen dient te betalen. Het kan natuurlijk zijn dat er een speciale reden was waarom u verhinderd was. Mogelijk zullen de kosten dan niet op u verhaald worden. Indien u echter bij herhaling dergelijke redenen opgeeft, behouden wij ons het recht voor om u het wegblijftarief voor alle gemiste afspraken in rekening te brengen.

Hoe hoog zijn de kosten?

Voor een consult bedraagt het wegblijftarief € 20. Voor een consult bij de praktijkondersteuner bedraagt dit € 25,00. Voor speciaal geplande verrichtingen gelden aparte tarieven.

Wat kan ik doen als ik verhinderd ben?

Als u verhinderd bent, verzoeken wij u om uiterlijk 24 uur voor de afspraak contact op te nemen met de assistente. Dit kan van maandag t/m vrijdag) telefonisch via (telefoon nummer). De afspraak wordt uit onze agenda verwijderd, wij kunnen een andere patiënt helpen en u kunt vaak direct een nieuwe afspraak bij ons maken

Let op: U kunt deze rekening van het wegblijftarief niet verhalen op uw zorgverzekering!